Przedstawiamy w formie grafik i filmu prosty poradnik Ministerstwa Zdrowia dotyczący postępowania w czasie kwarantanny. Przeczytajcie. To ważne !